Vi tillämpar allmänna villkor för våra tjänster (gällande från den 1 maj 2014).

Svenskspråkig version (i regel avsedd för klienter med hemvist i Sverige)

Engelskspråkig version (i regel avsedd för klienter med hemvist utanför Sverige)

Om du har frågor rörande våra allmänna villkor är du välkommen att kontakta partner Sylvia Lindén, slinden@kilpatricktownsend.com alt. 08-505 646 39.

Advokatsamfundet har en konsumenttvistnämnd som kan pröva konsumenttvister som gäller advokatverksamhet. Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter.

Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm

Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden