Emilia Strömberg
Advokat
Översikt

Emilia Strömberg verkar främst inom tvistelösning, med inriktning mot entreprenad- och konsulträtt.

Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Emory University School of Law, Master of Laws (2016)

Stockholms universitet, Juristexamen (2015)

Stockholms universitet, Rättspsykologi (2014)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton LLP, Atlanta, Secondment (2018)

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Advokat (2015 – )

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Sommartrainee (2014)

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Legal Assistant (2012 – 2014)

Advokatsamfundet

Advokat (2019)

Advokat, Advokatsamfundet i Georgia, USA (2017)

Publikationer

Att känna rätt – en tvärvetenskaplig studie om emotionell påverkan vid bevisvärdering, Svensk Juristtidning, häfte 8, 2015