Erika Finn
Advokat
Översikt

Erika Finn är specialiserad på internationella och svenska skiljeförfaranden, både institutionella såväl som ad hoc-förfaranden, samt på kommersiell tvistlösning inför domstol. Erika företräder regelbundet både svenska och utländska klienter i tvister som rör kommersiella avtal, exempelvis aktieägaravtal och entreprenad, samt tvister med associationsrättslig anknytning.

Erika Finn är styrelseledamot i Swedish Women in Arbitration (SWAN) sedan 2018.

Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Stockholms universitet, Jur.kand. (2007)

Stockhoms universitet, Praktisk retorik (2007)

Erasmus University, Nederländerna, Juridiska studier i internationell rätt (2005-2006)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Advokat (2018- )

Norburg & Scherp Advokatbyrå, Advokat (2015-2018)

Stockholms Universitet, Gästföreläsare (specialkurs i entreprenadrätt) (2016- )

Setterwalls Advokatbyrå, Advokat (2010-2015)

Attunda tingsrätt, Tingsnotarie (2009-2010)

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Biträdande jurist (2007-2009)

Advokatsamfundet

Advokat (2013)

Publikationer

The International Comparative Legal Guide to Litigation and Dispute Resolution - Sweden (2018)

The International Comparative Legal Guide to Litigation and Dispute Resolution - Sweden (2017)

International Law Office - Arbitration & ADR Newsletter - Supreme Court clarifies doctrine of connection (maj 2017)

World Arbitration Reporter (WAR), The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC) (andra upplagan 2014, volym 3)