Giorgio Leopardi
Biträdande jurist
Översikt

Giorgio Leopardi verkar främst inom tvistelösning med inriktning mot entreprenad- och konsulträtt och kommersiell hyresrätt.

Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Stockholms universitet, Ek.kand. (2017)

Uppsala universitet, Juristexamen (2014)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Biträdande jurist (2019 – )

Svea hovrätt, Föredragande (2017 – 2018)

Linköpings tingsrätt, Tingsnotarie (2015 – 2017)

Bildombudsmannen AB, Jurist (2014)