Ida Lundin
Biträdande jurist
Översikt

Ida Lundin verkar främst inom tvistelösning med inriktning mot entreprenad- och konsulträtt.

Erfarenhet
  • Rådgivare och ombud i entreprenadtvister och flera andra typer av tvister i allmän domstol
  • Rådgivare i entreprenadprojekt
  • Rådgivare vid avtalsförhandlingar
Utbildning

Uppsala universitet, Juristexamen (2015)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Biträdande jurist (2015 – )

Södertörns tingsrätt, Tingsnotarie (2017 – 2018)

Wistrand Advokatbyrå, Paralegal (2015)