Jens Nilsson
Biträdande jurist
Översikt

Jens Nilsson är främst verksam inom offentlig upphandling och tvistelösning.

Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Uppsala universitet, Juristexamen (2016)

University College London, EU- och folkrätt (2016)

University of Reading, EU:s konkurrensrätt samt engelsk avtals- och bolagsrätt (2015 - 2016)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Biträdande jurist (2017 – )

Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrättsnotarie (2017)

Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Uppsatspraktikant (2016)

Stavenow & Partners Advokatbyrå AB, Sommarnotarie (2015)