Johan Olsson
Biträdande jurist
Översikt

Johan Olsson är främst verksam inom tvistelösning med inriktning mot entreprenad- och konsulträtt.

Verksamhetsområden
Utbildning

Uppsala universitet, Juristexamen (2016)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Biträdande jurist (2019 – )

Nacka tingsrätt, Tingsnotarie (2018 – 2019)

Dramatikerförbundet, Biträdande jurist (2016 – 2018)

Regeringskansliet, Sommarnotarie (2015)