Johan Wedsberg
Advokat
Översikt

Johan Wedsberg är verksam inom områdena tvistlösning, entreprenadrätt och offentlig upphandling. Inom dessa områden företräder Johan svenska och internationella fastighetsbolag och byggföretag samt svenska myndigheter.

Erfarenhet
  • Rådgivare för ett internationellt bygg- och anläggningsföretag beträffande ett flertal entreprenad- och infrastrukturprojekt i Sverige. Rådgivningen har innefattat bl.a. granskning av förfrågningsunderlag inför anbudslämning och projektrådgivning beträffande tunnel-, väg- och järnvägsprojekt
  • Ombud för ett flertal fastighetsbolag, entreprenörer och underentreprenörer i entreprenadtvister
  • Upprättat kontrakt för exempelvis en entreprenad avseende byggnation av ca 100 fritidsboenden och en entreprenad avseende byggnation av ett lägenhetshus med 118 lägenheter
  • Ombud för ett internationellt bygg- och anläggningsföretag i en överprövningsprocess avseende ett tunnelprojekt värt cirka 2 miljarder kronor
  • Rådgivare för ett internationellt företag i ett flertal projekt inom energisektorn
Verksamhetsområden
Utbildning

Uppsala universitet, Juristexamen (LL.M.) (2015)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton LLP, New York/Atlanta, Secondment (2018)

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Advokat (2015 – )

Draper & Draper LLC, New York/Santa Fe, Legal intern (2015)

Advokatfirman Wedsberg AB, Trainee (2011 – 2014)

Advokatsamfundet

Advokat (2018)