Matilda Anell Haase
Biträdande jurist
Översikt

Matilda Anell-Haase är främst verksam inom tvistelösning med inriktning mot entreprenad- och konsulträtt.

Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Uppsala universitet, Juristexamen (2017)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Biträdande jurist (2019 – )

Södertörns tingsrätt, Tingsnotarie (2017-2019)

Advokatfirman Wigert & Placht AB, Biträdande jurist (2017)

Sveriges ambassad i Peking, Praktikant (2016-2017)