Patrik Määttä
Biträdande jurist
Översikt

Patrik Määttä är främst verksam inom offentlig upphandling.

Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Uppsala universitet, Jur.kand. (2011)

Stockholms universitet, Fil.kand. i företagsekonomi (2010)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Biträdande jurist (2018 -)

Konkurrensverket, Sakkunnig inom offentlig upphandling (2017 – 2018)

Upphandlingsmyndigheten, Utredare (2017)

Konkurrensverket, Föredragande (2014 – 2017)

Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrättsnotarie (2012 – 2014)

Arbetsförmedlingen, Upphandlare (2011 – 2012)