Petrus Rosell
Biträdande jurist
Översikt

Petrus Rosell verkar främst inom områdena tvistelösning med inriktning mot entreprenad- och konsulträtt.

Verksamhetsområden
Utbildning

Stockholms universitet, Juristexamen (2019)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Biträdande jurist (2019 -)

Catharina Andersson Juristbyrå, Juristasstent och sedermera Jurist (2017 – 2019)