Rasmus Lillberg
Biträdande jurist
Översikt

Rasmus Lillberg verkar främst inom offentlig upphandling och tvistelösning.

Verksamhetsområden
Utbildning

Lunds universitet, Juristexamen (2018)

Ewha University, Sydkorea, Utbytesstudier (2016)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Biträdande jurist (2019 – )

Upphandlingsmyndigheten, Upphandlingsjurist (2018 – 2019)

Utrikesdepartementets rättssekretariat, Uppsatspraktik (2018)

Upphandlingsmyndigheten, Junior upphandlingsjurist (2017)