Ratri Hossain
Associate
Översikt

Ratri Hossain verkar främst inom tvistlösning med inriktning mot entreprenad- och konsulträtt.

Verksamhetsområden
Utbildning

Stockholms universitet, Juristexamen (2018)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Associate (2020 – )

Södertörns tingsrätt, Tingsnotarie (2018 – 2020)

Advokat Gunilla Olsson AB, Praktikant (2017)

Allmänna reklamationsnämnden, Beredningsjurist (2016 – 2018)