Viktoria Blind
Biträdande jurist
Översikt

Viktoria Blind verkar främst inom tvistelösning med inriktning mot entreprenad- och konsulträtt.

Verksamhetsområden
Utbildning

Umeå Universitet, Juristexamen (2015)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Biträdande jurist (2019- )

Umeå tingsrätt/Kronofogdemyndigheten, Tingsnotarie (2017 – 2019)

Försvarets materielverk, Strategisk inköpare (2016 – 2017)

Ellevio AB, Jurist, Skadeståndsavdelningen (2015 – 2016)

Advokatfirman Fylgia KB, Uppsatspraktikant (2014 – 2015)