Namn Verksamhetsområden Telefon Email
Fredrik Ahlqvist
Partner
Fastighetsrätt och transaktioner
Företagsförvärv och bolagsrätt
08 505 646 11 fahlqvist@kilpatricktownsend.com
Nicklas Björklund
Partner
Entreprenad- och konsulträtt
Tvistelösning
08 505 646 22 nbjorklund@kilpatricktownsend.com
David Björne
Partner
Skatterätt
Offentlig upphandling
08 505 646 08 dbjorne@kilpatricktownsend.com
Sören Druve
Partner
Företagsförvärv och bolagsrätt
Kommersiella avtal
08 505 646 25 sdruve@kilpatricktownsend.com
Johan Gustavsson
Partner
Fastighetsrätt och transaktioner
Hyresrätt
Kommersiella avtal
08 505 646 19 jgustavsson@kilpatricktownsend.com
Robert Lakatos
Partner
Arbetsrätt
Internutredningar och regulatoriska undersökningar
Tvistelösning
08 505 646 27 rlakatos@kilpatricktownsend.com
Sylvia Lindén
Partner
Offentlig upphandling
Kommersiella avtal
08 505 646 39 slinden@kilpatricktownsend.com
Cecilia Lohmander
Partner
Företagsförvärv och bolagsrätt
Kapitalmarknadsrätt och compliance
Kommersiella avtal
U.S. Desk
08 505 646 24 clohmander@kilpatricktownsend.com
Marcus Munk
Partner
Entreprenad- och konsulträtt
Tvistelösning
Fastighetsrätt och transaktioner
08 505 646 41 mmunk@kilpatricktownsend.com
Matti Scheffer
Partner
Fastighetsrätt och transaktioner
Hyresrätt
Tvistelösning
08 505 646 44 mscheffer@kilpatricktownsend.com
Katarina Winiarski Dol
Partner
Entreprenad- och konsulträtt
Tvistelösning
Mattias Wittgren
Partner
Entreprenad- och konsulträtt
Tvistelösning
08 505 646 29 mwittgren@kilpatricktownsend.com