Kilpatrick Townsend är en amerikansk affärsjuridisk advokatbyrå med internationell verksamhet. Byrån etablerades 1860 och har idag totalt 20 kontor, varav 17 i USA och de övriga i Shanghai, Stockholm och Tokyo.

citat Stockholmskontoret öppnade 2001 och erbjuder rådgivning samt affärsjuridiska lösningar inom flertalet rättsområden, däribland fastighetsrätt, företagsförvärv och bolagsrätt, entreprenadrätt, arbetsrätt, finansiering, tvistelösning, offentlig upphandling, skatterätt samt IT- och immaterialrätt. Vi biträder svenska och internationella klienter inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

På vårt Stockholmskontor arbetar cirka 45 personer, däribland 30 jurister varav 9 är partners. Det är enkelt och trevligt att arbeta med oss. Våra jurister är engagerade, lyhörda, tillgängliga och resultatinriktade. Vi anpassar rådgivningen för varje enskilt uppdrag och drivs av att hitta bästa tänkbara affärsjuridiska lösning, förenat med ett kostnadseffektivt tänkande. Vi har alltid din affär i fokus.

Vår ambition är att vi ska vara en tillräckligt stor advokatbyrå för att kunna hantera de affärsjuridiska frågeställningar våra klienter möter, samtidigt som varje klient ska erbjudas ett personligt omhändertagande. Vi värdesätter goda och långsiktiga relationer med våra klienter.Logo Chambers 2017