Om KT

 

Kilpatrick Townsend är en amerikansk affärsjuridisk advokatbyrå med internationell verksamhet fördelad på 20 kontor i USA, Sverige, Japan och Kina. Byrån har totalt 1300 medarbetare varav drygt 600 är jurister. Vi erbjuder klientfokuserad rådgivning till företag som är involverade i alla typer av kommersiella transaktioner och stora, komplexa tvister. Vi har sedan vår etablering 1860 biträtt ett stort antal idag konkurrenskraftiga och framgångsrika företag runtom i världen.

Vårt Stockholmskontor öppnade 2001 och erbjuder rådgivning samt affärsjuridiska lösningar inom flertalet rättsområden. Vi biträder svenska och internationella klienter inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Via vårt verksamhetsområde U.S. Desk biträder vi även klienter som vill etablera sig på den amerikanska marknaden.

Med våra drygt 30 jurister varav åtta partners erbjuder vi våra klienter skräddarsydda och kostnadseffektiva lösningar. Vår ambition är att vi ska vara en tillräckligt stor advokatbyrå för att kunna hantera de affärsjuridiska frågeställningar våra klienter möter, samtidigt som varje klient ska erbjudas ett personligt omhändertagande.

Tack vare vår mångåriga och omfattande erfarenhet är vi duktiga på att hantera ett brett spektrum av affärsjuridiska frågeställningar inom många olika branscher och bidrar på så sätt till att våra klienter kan upptäcka nya affärsmöjligheter, utveckla sina verksamheter och skydda sina tillgångar. Vi har alltid vår klients affär i fokus.

Det är enkelt och trevligt att arbeta med oss och vi värdesätter goda och långsiktiga relationer med såväl våra klienter som medarbetare. Våra jurister är engagerade, lyhörda, tillgängliga och resultatinriktade. Flera av våra verksamhetsgrupper rankas högt av erkända rankinginstitut såsom Legal 500 och Chambers and Partners.

 

Chambers 2018Top_tier_firms maskrosbarn_facebookheader+twitter_vi_stöttar_ALLMÄN