Kilpatrick Townsend tillhandahåller rådgivning samt affärsjuridiska lösningar inom flertalet rättsområden. Vi biträder svenska och internationella klienter inom såväl den privata som den offentliga sektorn och vi har kapacitet att ta oss an omfattande och komplexa ärenden.