Vår arbetsrättsgrupp tillhandahåller rådgivning och expertis inom flera arbetsrättsliga områden och biträder svenska och internationella klienter från den privata och den offentliga sektorn. Våra jurister är ledande inom kommersiell arbetsrätt och har lång erfarenhet samt unik kompetens inom det affärsjuridiska området. Vårt arbete inkluderar komplexa och omfattande svenska och internationella ärenden. Vi företräder våra klienter i ärenden bl.a. beträffande

  • företagsöverlåtelser
  • omorganisationer
  • personalneddragningar, pensionsfrågor, förhandlingar med arbetstagarorganisationer
  • skydd för företagshemligheter och nyckelpersoners avtal
  • HR- och juridiska audits
  • upprättande av olika avtal
  • standardiserade eller fördjupade due diligence processer
  • policy och compliance dokument
  • tvister inför skiljenämnd eller i domstol (tingsrätter och Arbetsdomstolen)

 Kontakt: Tobias Öd