Vi företräder regelbundet svenska och internationella låntagare vid förvärvsfinansiering och finansiella omstruktureringar med särskild inriktning mot fastigheter.

Kontakt: Fredrik Ahlqvist