Vi företräder regelbundet svenska och internationella banker samt andra finansiella institutioner, företag och private equityfonder i nationella och gränsöverskridande finansiella transaktioner och rekonstruktioner samt i ärenden bl.a. avseende

 • förvärvsfinansiering
 • strukturerad finansiering
 • fastighetsfinansiering
 • leasing och annan tillgångsfinansiering
 • projektfinansiering
 • finansiella omstruktureringar
 • emissioner av obligationer och andra värdepapper
 • värdepapperisering
 • derivat
 • kapitalmarknadsrätt
 • konsumentkrediter
 • regulatoriska frågor