Vår corporategrupp företräder svenska och internationella klienter inom områdena företagsförvärv och bolagsrätt. Vi arbetar med såväl privata som publika bolag. Områdena inom vilka vi biträder våra klienter innefattar

  • svenska och gränsöverskridande företagsförvärv och försäljningar
  • omstruktureringar
  • due diligence (vid såväl förvärv som försäljning)
  • joint ventures och strategiska allianser
  • bolagsrättsliga frågor
  • ägarfrågor och aktieägaravtal
  • bolagsstyrning
  • koncernstrukturer

Kontakt: Sören Druve, Torbjörn Hultsberg, Cecilia Lohmander