Vi tillhandahåller rådgivning i ärenden avseende IT- och immaterialrätt, däribland patenträtt, upphovsrätt, varumärkesrätt och mönsterrätt. Våra jurister företräder svenska och internationella klienter och bistår med rådgivning vid

  • försäljning och förvärv av immaterialrättsliga tillgångar
  • exploatering av immaterialrättsliga tillgångar
  • upprätthållande av skydd för immaterialrättsliga tillgångar
  • tvister avseende immaterialrättsliga tillgångar
  • intrångsbedömning
  • programvaruutveckling
  • systemupphandling
  • Internetfrågor
  • integritetsfrågor
  • datasäkerhetsfrågor

Inom verksamhetsområdet lämnar vi även rådgivning till svenska och internationella företag verksamma inom spelindustrin.

Kontakt: Fredrik Ahlqvist