Våra jurister har omfattande och mångårig erfarenhet av rådgivning inom området kommersiella avtal. Vi har djupgående kännedom om branschpraxis inom ett flertal branscher såsom traditionell industriverksamhet, konsumentföretag och tjänstebranschen.

Områden inom vilka vi biträder våra klienter innefattar

  • samarbetsavtal
  • återförsäljaravtal
  • agentavtal
  • kommissionsavtal och franchise
  • allmänna försäljningsvillkor
  • allmänna inköpsvillkor
  • leverans- och tillverkningsavtal
  • utvecklings- och forskningsavtal
  • konsultavtal
  • licensavtal

Kontakt: Torbjörn Hultsberg, Sören Druve, Sylvia Lindén