Vi erbjuder rådgivning inom offentlig upphandling. Vi har omfattande erfarenhet av att företräda våra klienter, både upphandlande myndigheter och leverantörer, i domstolsprocesser samt med löpande rådgivning i upphandlingsrättsliga frågor. Vi har särskilt stor erfarenhet av och kunskap om upphandlings-frågor på entreprenadområdet. Våra jurister är engagerade i upphandlingsrättsliga nätverk och håller regelbundet utbildningar för klienter och branschorganisationer. Vi biträder våra klienter med bl.a.

  • överprövningsprocesser i förvaltningsdomstol
  • skadeståndsprocesser i allmän domstol
  • granskning av förfrågningsunderlag inför upphandlingar
  • granskning av anbud inför ingivande
  • upphandlingsfrågor vid transaktioner
  • upphandlingsfrågor vid byggnadsarbeten på fastigheter uthyrda till upphandlande myndigheter
  • löpande rådgivning i upphandlingsfrågor

Kontakt: Sylvia Lindén