Vi erbjuder rådgivning inom skatterättens alla områden, inklusive mervärdesskatt. Våra jurister har omfattande kunskap och mångårig erfarenhet från både rådgivning och från skattedomstol, särskilt avseende skatteprocesser och skatterättsliga frågor i samband med fastighetstransaktioner. Vi företräder exempelvis börsbolag, fonder och fastighetsbolag i ärenden bl.a. beträffande

  • företagsbeskattning
  • gränsöverskridande investeringar
  • transaktionsstrukturer
  • transaktionsstöd
  • proaktiv planering
  • skatteprocesser
  • administrativa förfaranden