Vi har mångårig och bred kompetens beträffande tvistelösning, processrätt och skiljemannarätt. Våra jurister tillhandahåller rådgivning vid tvister bl.a. avseende

 • arbetsrätt
 • avtalsrätt
 • entreprenad- och konsulträtt
 • fastighetsrätt
 • företagstransaktioner
 • immaterialrätt
 • rådgivaransvar
 • kommersiella tvister i allmänhet

Vi företräder klienter från såväl den privata som den offentliga sektorn och vi för deras talan i nationella och internationella skiljeförfaranden eller i domstol. Vi bistår även med rådgivning vid

 • internutredningar och regulatoriska utredningar
 • ärenden som innehåller olika typer av riskbedömningar
 • i skiljemannauppdrag som ordförande, partsutsedd skiljeman eller medlare

Kontakt: Nicklas Björklund, Mattias Wittgren, Thomas Rajala, Matti Scheffer, Marcus Munk