Fortsatt aktuellt att avhysa trilskande hyresgäster innan slutlig dom

En hyresvärd får i regel vänta till slutet av en ofta långdragen rättegång för att kunna avhysa en försumlig hyresgäst. Rättsutvecklingen har dock öppnat för möjligheten att avhysa särskilt trilskande hyresgäster även innan rättegångens slut. I takt med en eventuellt vikande konjunktur kan detta bli ett alltmer aktuellt rättsligt alternativ för hyresvärdar att tillvarata sina … Fortsätt läsa Fortsatt aktuellt att avhysa trilskande hyresgäster innan slutlig dom