Cecilia Lohmander
Advokat, Partner
Översikt

Cecilia Lohmanders verksamhet omfattar köp och försäljningar av företag, bolagsrätt, kapitalmarknadsrätt och kommersiella avtal. Hon har över tio års erfarenhet av både svenska och internationella transaktioner och arbetar med både privata och noterade bolag. Hon har också erfarenhet av regulatoriska frågor på värdepappersmarknaden.

Erfarenhet
  • Köp och försäljningar av företag och rörelser
  • Nyemissioner och prospekt i svenska och globala företag
  • Bolagsstyrning och bolagsstämmor
  • Insiderrapportering, marknadsmissbruk och flaggningsregler
  • Styrelse- och VD-ansvar
  • Aktieägaravtal, samarbetsavtal och leveransavtal
  • E-handel, allmänna villkor och dataskydd
Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Stockholms universitet, Jur.kand. (1999)

Katholieke Universiteit, Leuven, Europarätt (1997)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Partner (2013 – )

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Advokat (2002 – 2012)

Svea hovrätt, Notarie (2001 – 2002)

Sollentuna tingsrätt, Tingsnotarie (1999 – 2001)

Advokatsamfundet

Advokat (2011)

Publikationer

Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden, Norstedts Juridik (2008)

Stämpelskattelagen – En kommentar, Norstedts Juridik (2004)