Emma Rathsman - Kilpatrick Townsend
Emma Rathsman
Associate
Översikt

Emma Rathsman verkar främst inom tvistelösning med inriktning mot entreprenad- och konsulträtt.

Verksamhetsområden
Utbildning

Uppsala universitet, Juristexamen (2021)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Biträdande jurist (2021 – )