Hanna Sundberg - Kilpatrick Townsend
Hanna Sundberg
Advokat, Partner
Översikt

Hanna Sundberg verkar främst inom fastighetsrätt och transaktioner, hyresrätt samt företagsförvärv och bolagsrätt. Hanna biträder klienter vid framförallt fastighetsrelaterade transaktioner, ger rådgivning i fastighets- och bolagsrelaterade frågor samt skriver och förhandlar avtal.

Erfarenhet
  • Företrätt Brunswick Real Estate som, för Sveafastigheter Fersen AB:s räkning, avyttrat en portfölj bestående av äldrevårdfastigheter i Boden omfattande uthyrningsbar area om ca 62 000 kvm till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
  • Biträdande ombud vid den av Credit Suisse förvaltade tyska fonden CS Euroreals försäljning av Västerport i Stockholm. Köpare av aktierna i det fastighetsägande bolaget var tjänstepensionsbolaget Alecta
  • Biträdande ombud vid Lärarförbundets försäljning av en butiks- och kontorsfastighet i närheten av Humlegården i Stockholm. Köpare av aktierna i det fastighetsägande bolaget var Sparbössan Fastigheter AB
  • Biträdande ombud vid försäljning av Baltzar City i Malmö för Catellas tyska fond. Köpare av andelarna i det fastighetsägande kommanditbolaget var Wihlborgs
  • Biträdande ombud vid Sireo Immobilienfonds försäljning av två fastigheter i Arenastaden i Solna. Köpare av aktierna i det fastighetsägande bolaget var Fabege
Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Stockholms universitet, Jur.kand. (2010)

Oxford Brookes University, Advanced Legal Studies (2009)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Partner (2019 – )

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Advokat (2010 – 2018)

Kilpatrick Townsend & Stockton LLP, Atlanta, Secondment (2012)

Lidköpings Tingsrätt, Sommarnotarie (2008)

Advokatsamfundet

Advokat (2014)