Johan Wedsberg - Kilpatrick Townsend
Johan Wedsberg
Advokat, Senior Associate
Översikt

Johan Wedsberg arbetar främst med entreprenad- och infrastrukturprojekt samt med fastighetsrätt. Inom dessa områden har Johan erfarenhet av tvistlösning, projektrådgivning och transaktioner.

Erfarenhet
  • Upprättat och granskat entreprenadavtal och AF-delar för olika beställare, bl.a. några av Sveriges största fastighetsägare
  • Företrätt svenska och internationella fastighetsbolag och byggbolag i tvister
  • Biträtt vid fastighetstransaktioner, inkl. överlåtelser av pågående entreprenadprojekt
  • Tillhandahållit löpande projektrådgivning till fastighetsägare och entreprenörer i ett antal större bygg- och infrastrukturprojekt
  • Företrätt entreprenörer och leverantörer i överprövningar av offentliga upphandlingar avseende bl.a. entreprenad- och infrastrukturprojekt
Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Uppsala universitet, Juristexamen (LL.M.) (2015)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Advokat (2015 – )

Kilpatrick Townsend & Stockton LLP, New York/Atlanta, Secondment (2018)

Draper & Draper LLC, New York/Santa Fe, Legal intern (2015)

Advokatfirman Wedsberg AB, Trainee (2011 – 2014)

Advokatsamfundet

Advokat (2018)