Marcus Munk - Kilpatrick Townsend
Marcus Munk
Advokat, Partner
Översikt

Marcus Munk verkar främst inom entreprenad- och konsulträtt samt tvistlösning. Marcus arbetar även med fastighetsrätt och transaktioner.

Marcus har en bred erfarenhet av att bistå fastighetsägare, byggföretag, konsulter och andra företag samt organisationer och myndigheter med löpande rådgivning i pågående fastighetsprojekt.

Marcus har även en bred erfarenhet avseende omfattande infrastrukturprojekt såsom tunnel-, järnvägs- och vägbyggnationer, däribland framtagande och granskning av avtal.

Marcus representerar klienter inför allmän domstol och i skiljeförfaranden. Han håller även kurser inom entreprenad- och konsulträtt.

Erfarenhet
  • Ombud vid större entreprenadtvister och tvister i övrigt
  • Granskning och upprättande av kontrakt samt andra avtalshandlingar
  • Rådgivning vid löpande entreprenadrättsliga frågeställningar under pågående projekt
  • Biträde vid fastighetstransaktioner
  • Rådgivning vid avtalsförhandlingar
Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Stockholms universitet, Jur.kand. (2007)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Partner (2018 – )

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Advokat (2008 – 2017)

Advokatbyrån Hellgren Linander KB, Biträdande jurist (2007 – 2008)

Advokatbyrån Hellgren Linander KB, Uppsatspraktik (2007)

Advokatsamfundet

Advokat (2011)