Sören Druve - Kilpatrick Townsend
Sören Druve
Advokat, Counsel
Översikt

Sören Druve arbetar främst med bolagsrelaterade frågor, särskilt företagsförvärv, joint ventures och andra samarbetsavtal, omorganisationer, bolagsrätt och allmän avtalsrätt. Sören har lång erfarenhet av att biträda såväl börsnoterade koncerner som privatägda företag inom flera olika sektorer såsom industri, energi, telekom och konsumentprodukter.

Erfarenhet
  • Biträtt Cargotec Corporation i ett antal bolagsförvärv och försäljningar och interna omorganisationer, inklusive publika bud
  • Biträtt Fortum i bolagsrättsliga frågor och skatteprocesser
  • Biträtt Mondelez med bolagsrättsliga och avtalsrättsliga frågor
  • Biträtt Komatsu Forest i avtalsrättsliga frågor och företagsförvärv
  • Biträtt Elfa International vid dess försäljning av Elfa till det amerikanska bolaget The Container Store samt vid förvärv och försäljning av bolag och rörelser för Elfas räkning
  • Biträtt ett privat equitybolag vid dess förvärv av en svensk koncern
  • Biträtt Tengbomgruppen Intressenter vid dess försäljning av arkitektbolaget Tengbomgruppen
  • Rådgivare till flera multinationella koncerner
Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Uppsala universitet, Jur.kand. (1985)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Counsel (2019 – )

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Partner (2008 – 2019)

Linklaters Advokatbyrå AB, Partner (2001 – 2008)

Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB (Linklaters), Partner (1995 – 2001)

Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB (Linklaters), Advokat (1988 – 1995)

Södra Roslags tingsrätt, Tingsnotarie (1985 – 1988)

Advokatsamfundet

Advokat (1991)

Publikationer

Rättegången i marknadsdomstolen (1987)