Stefanie de Pourbaix - Kilpatrick Townsend
Stefanie de Pourbaix
Associate
Översikt

Stefanie de Pourbaix är främst verksam inom tvistlösning med inriktning mot entreprenad- och konsulträtt.

Verksamhetsområden
Utbildning

Stockholms universitet, Jur.kand. (2011)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Associate (2021)

Skolväsendets överklagandenämnd, Jurist (2019 – 2021)

Kammarrätten i Stockholm, Föredragande jurist (2016 – 2018)

Skaraborgs tingsrätt, Tingsnotarie (2014 – 2016)

Svenska Kennelklubben, Jurist (2012 – 2014)