Tobias Öd
Advokat, Partner
Översikt

Tobias verkar främst inom områdena företagsförvärv, bolagsrätt, kommersiella avtal och arbetsrätt. Tobias har erfarenhet av gränsöverskridande företagsförvärv, fusioner, omfattande kapitalanskaffningar, incitamentsprogram, joint ventures samt löpande bolagsrättslig och avtalsrättslig rådgivning.

Tobias hjälper vidare större bolag och start-ups med kommersiella avtalsförhandlingar och har dessutom erfarenhet av de arbetsrättsliga frågeställningar som aktualiseras i samband med förvärv, inklusive vana att biträda arbetsgivare vid fackliga förhandlingar och arbetstvister.

Tobias undervisar regelbundet på universitet inom sina rättsområden.

Erfarenhet
  • Ombud för svenska och internationella koncerner samt utländska stiftelser i samband med förvärv av och investeringar i svenska bolag
  • Ombud för internationella koncerner i samband med internationella samgåenden (joint ventures)
  • Ombud för större bolag och start-ups i samband med kapitalanskaffningar, incitamentsprogram och anställning av nyckelpersoner
  • Ombud för svenska bolag i samband med internationella samarbeten avseende försäljning, finansiering, licensiering och support av hård- och mjukvara
  • Ombud för arbetsgivare i samband med arbetsrättsliga tvister, bl.a. tvister som involverar uppstart av konkurrerande verksamhet, lojalitetsbrott och brott mot lagen om skydd för företagshemligheter
Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Stockholms universitet, Jur.kand. (2013)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Partner (2020 – )

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Advokat (2017 – 2020)

Setterwalls Advokatbyrå, Biträdande jurist (2013 – 2017)

Setterwalls Advokatbyrå, Sommarnotarie (2011)

Advokatsamfundet

Advokat (2016)

Publikationer

International Securities Law Handbook, medförfattare till det svenska avsnittet, Wolters Kluwer (2014)