Kommersiella avtal - Kilpatrick Townsend

Verksamhetsområden Kommersiella avtal

Våra jurister har omfattande och mångårig erfarenhet av rådgivning inom området kommersiella avtal. Vi har djupgående kännedom om branschpraxis inom ett flertal branscher såsom traditionell industriverksamhet, konsumentföretag och tjänstebranschen.

Områden inom vilka vi biträder våra klienter innefattar

 • samarbetsavtal
 • återförsäljaravtal
 • agentavtal
 • kommissionsavtal och franchise
 • allmänna försäljningsvillkor
 • allmänna inköpsvillkor
 • leverans- och tillverkningsavtal
 • utvecklings- och forskningsavtal
 • konsultavtal
 • licensavtal
 • aktieägaravtal

Kontakta någon av våra advokater specialiserade på kommersiella avtal så berättar vi mer.Aktuellt Se alla nyheter